deUITKLAPwinkel

Productbelevingsacties en verplaatsbare verkoopprojecten

DEUITKLAPWINKEL creëert een 'podium' op een plaats en een moment, waarop de aandacht van de consument expliciet op uw product wordt gevestigd.

Wij werken voor:

Fabrikanten en aanbieders van consumenten-producten. Maar ook instellingen die zich willen profileren en informatie willen aanbieden.

Wij werken samen met:

Samen met u houden wij de regie in handen. Voor communicatie en evenementorganisatie maken wij gebruik van de expertise van gespecialiseerde bureaus.

De realisatie en operationele ondersteuning wordt verzorgd door professionals in retail.

DEUITKLAPWINKEL biedt de aanbieder een podium, met de consument als publiek.